Teaching Assistant (EPGA)

JOB DESCRIPTION: • Assisting the EPGA Teaching Professionals in delivering golf lessons in the Academy • Translating of golf lessons if required by the client or coach. A coach may still require the assistant just in case. • Hours of duty must be flexible and follow the demand of the client and the...


Ngày đăng:09/08/2022

Cập nhật thực đơn giao hàng nhà hàng Cây Cau

Thực đơn cập nhật áp dụng cho mang đi và giao hàng Từ ngày 25/9/2021 tới khi có thông báo tiếp theo


Thực đơn giao hàng nhà hàng EM Bistro

Xem thự đơn giao hàng tại đây 


THÔNG BÁO TẠM ĐÓNG CỬA NHÀ HÀNG CÂY CAU

Nhà hàng CÂY CAU sẽ tạm đóng cửa từ 15/3/2021 đến 15/4/2021 để phục vụ việc tu sửa nhà hàng. Với mong muốn phục vụ khách hàng tốt hơn trong mùa hè này, nhà hàng CÂY CAU sẽ thực hiện việc sửa chữa, thay đổi nội thất nhà hàng và...