TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU

Vì sao các doanh nghiệp đã và đang tin tưởng Evergreen trong việc tư vấn chiến lược và phát triển thương hiệu?

Đội ngũ Marcom chúng tôi

  • Có tầm nhìn chiến lược
  • Luôn có những ý tưởng sáng tạo
  • Hiểu biết và luôn cập nhập xu thế phát triển về công nghệ số

Chúng tôi đã thành công tư vấn các doanh nghiệp trong việc giới thiệu thương hiệu mới tới tập khách hàng phù hợp cũng như tái định vị thương hiệu khi thói quen, hành vi, nhận thức của khách hàng và xã hội thay đổi.

Dịch vụ của chúng tôi

THIẾT KẾ

Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu, thiết kế các ấn phẩm truyền thông bao gồm brochure, catalogue, hệ thống biển bảng và bao bì sản phẩm…

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC

Từ việc nghiên cứu thị trường, thu thập insight khách hàng, chúng tôi sẽ định vị thương hiệu, đưa ra định hướng truyền thông và xây dựng chiến lược tổng thể cho khách hàng. Từ ý tưởng cho tới lộ trình thực hiện sẽ được cụ thể hoá theo từng giai đoạn phù hợp với nhu cầu của thương hiệu.

QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU

Chúng tôi cung cấp dịch vụ triển khai toàn bộ các hoạt động marketing cho các doanh nghiệp hay còn gọi là dịch vụ phòng marketing thuê ngoài.

Khách hàng của chúng tôi