Cập nhật thực đơn Cây Cau ( 29/6)

Trong thời điểm giãn cách phòng chống Covid 19, nhà hàng Cây Cau sẽ sử dụng thực đơn giới hạn với những món như sau