EPGA nhận danh hiệu “Học viện golf và làn đánh tập tốt nhất 2019”

Sáng 25/10/2019, Học viện Golf Els Việt Nam vinh dự nhận danh hiệu “Học viện Golf và Làn đánh tập tốt nhất 2019” trong cuộc bình chọn “Sân golf tốt nhất Việt Nam 2019” do tạp chí Golf Việt Nam – VGM phối hợp với Hiệp hội Golf Việt Nam –...