Với lợi  thế mặt đường kinh doanh lớn, kết nối trực tiếp với khu vực hồ và quảng trường trung tâm, các nhà phố thương mại hứa hẹn một cuộc sống sôi động giữa thiên nhiên, đáp ứng nhu cầu kinh doanh của mỗi chủ nhân. 

Nhà phố
góc
Nhà phố
đặc biệt
Nhà phố
điển hình