Quần thể biệt thự Mimosa Valley được thiết kế theo phong cách hiện đại, tinh tế gồm biệt thự song lập điển hình (diện tích trung bình 190-230m2) và biệt thự song lập thương mại (diện tích trung bình 220-280m2). 

Song lập
tiêu chuẩn
Song lập
thương mại
Đơn lập
trung tâm
Đơn lập
góc